บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ภาษาอังกฤษ

ครูผู้สอน

นางสาวอรวรรณ จันทร์ชมภู (ครูก้อย)

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1