ยินดีต้อนรับเข้าสู่ รายวิชา ภาษาอังกฤษ 

 บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รายวิชา ภาษาอังกฤษ

 บทเรียนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ (ประถมศึกษาปีที่ 1)

unit 1

Number🔢

unit 2

Animal🐾

unit 3

Feeling💭

Let's play game🎮

เนื้อหาความรู้เสริม📢

ครูผู้สอน

นางสาวอรวรรณ จันทร์ชมภู (ครูก้อย)

ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 

อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1


แผนที่โรงเรียน

แหล่งเรียนรู้และผู้สนับสนุน👨‍⚖️